Gruppen

Gruppe 1 Drachen (Raum 002)   

Gruppenleitung: Julia Schulgen

PEK: Dr. Sandra Leukel

Gruppe 2 Schildkröten (Raum 001)   

Gruppenleitung: Biljana Josipovic

PEK: Dominika Debowska

Gruppe 3   

 

 

Erdmännchen (Raum 209)   

Gruppenleitung: Martin Zerfass

PEK: Ursula Müller

Gruppe 4   

 

Füchse (Raum 207)   

Gruppenleitung: Mauricio Petry

PEK: Carla Fetzer

Gruppe 5   

 

Löwen (Raum 307)   

Gruppenleitung: Eric Vedder

PEK: Julia Jahnen

Gruppe 6   

 

Grashüpfer (Raum 309)   

Gruppenleitung: Katharina Matusche

PEK: Gudrun Strehle

Gruppe 7   

 

Pinguine (Raum 210)   

Gruppenleitung: Yevgeniya Nosov

PEK: Bärbel Dahmen

Gruppe 8

Pandas (Raum 212)

Gruppenleitung: Christoph Gilgen

PEK: Jan Dübbers